Electrolux
Bäste kund, Du bör nyligen ha fått information om pågående förändringar för att stärka åtkomstsäkerheten för vår B2B-plattform. Dessa ändringar innebär att du behöver återställa dina användaruppgifter och ditt lösenord. Om detta är första gången som du besöker vår B2B-portal sedan ändringarna gjordes så kan du använda vårt verktyg för lösenordsåterställning för att ställa in ett nytt lösenord.
Om du vill ha mer information beträffande de ändringar som gjorts, vänligen följ länken nedan.